За нас

Земеделска кооперация за производство и услуги "Тракия" е създадена през 1993 г. и е регистрирана във фирменото отделение на Окръжен съд - Стара Загора с Решение 1419/1993 г. Производствената дейност датира от 1994 г. Председател на кооперацията е Стефан Величков.

ЗКПУ "Тракия" е най-голямата и активна кооперация на територията на община Раднево. Кооперацията има около 2000 член-кооператори, които притежават около 20 000 дка обработваема земя.

Поземленият фонд на ЗКПУ "Тракия" се простира в землищата на гр. Раднево и (вече бившето) с. Гледачево. Ежегодно собствениците на земя, членуващи в ЗКПУ "Тракия", получават по 22% от средните добиви на пшеница и ечемик под формата на натурална рента.

ЗКПУ "Тракия" е специализирана в производството на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и е лицензирана за производство, заготовка и продажба на семена.