За контакти:

адрес: град Раднево, област Стара Загора
                ул. "Съединение" № 2
                ІІ етаж в сградата на бившия АПК

телефон:

мобилен:

е-mail:

уеб сайт: www.zkputrakia.com
ЗКПУ Тракия