Растениевъдство

ЗКПУ "Тракия" е специализирана в производството на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и е лицензирана за производство, заготовка и продажба на семена.

ЗКПУ Тракия ЗКПУ Тракия